Становлення глобальних підприємств

Варто наголосити на глобальній ролі бізнесу, яка полягає у зростаючому впливі міжнародних корпорацій на зміни життєдіяльності дедалі більшої частки населення світу. Розвиток телекомунікацій і транспорту, стрибкоподібне зростання електронної комерції, використання сучасної комп'ютерної техніки не лише в діловому житті, а й у побуті – це далеко не повний перелік напрямів впливу міжнародних корпорацій на якісні зміни життя мільйонів людей різних країн. У цьому зв'язку доречно нагадати, що частка 500 найбільших транснаціональним компаній у прямих іноземних інвестиціях становить 80%, а в міжнародній торгівлі — більше ніж половину.

За показник рівня глобальності корпорацій можна використовувати індекс транснаціональності компаній. У табл. 14.2 представлені 20 міжнародних корпорацій, які є провідними за середньозваженим показником зарубіжної діяльності, яка визначається на основі трьох часткових індексів: обсягів продажів, активів та працівників.

Таблиця 14.2

Провідні глобальні корпорації за індексом транснаціональності

Назва корпорації Країна Індекс, %
Нестле Швейцарія 94,0
Томпсон Корпорейшн Канада 93,3
Холденбан Фінансіере Швейцарія 92,1
Сіграм Компані Канада 89,7
Солвей Бельгія 89,6
ABB (Айже Браун Бовері) Швейцарія 88,6
Електролюкс Швеція 88,3
Юнілевер Великобританія - Нідерланди 87,1
Філіпс Електроніко Нідерланди 85,4
Роч Холдінгс Швейцарія 85,1
СКА Швеція 79,7
Нортен Телеком Канада 78,4
Глаксо Уелком Великобританія 76,5
Кейб Уайєлес Великобританія 75,6
Вольво Швеція 73,8
Ньюс Корпорейшн Австралія 73,5
Роял Дач/Шелл Великобританія - Нідерланди 73,0
Гранд Метрополітен Великобританія 72,4
Петрофіна Бельгія 70,4
Саінт Гобайн Франція 69,7

Географічний розподіл 500 провідних корпорацій наведено в табл. 14.3.Таблиця 14.3

Географічна структура транснаціональних корпорацій, що входять до списку «ФОРЧУН ГЛОБАЛ 500»

Країна Кількість ТНК
США
Європейський Союз
Японія
Швейцарія
Південна Корея
Канада
Бразилія
Австралія
Китай
Інші
Усього

Варто зважувати на тенденцію подальшої глобалізації виробничих процесів і обслуговуючих структур. Прогнози свідчать, що через 20-25 років міжнародні корпорації будуть об'єднуватись і керуватись єдиною глобальною стратегією незалежно від особи власника. Ці глобальні економічні та організаційні мегасистеми потребуватимуть нового глобального топменеджменту.

Слід усвідомити одну з принципових сучасних особливостей глобалізації бізнесу. Вона пов'язана зі становленням так званих метанаціональних компаній, що будуються на новому виді конкурентних переваг. Ці переваги полягають у виявленні, компетентній оцінці, мобілізації і багатократному використанні знань з усього світу. Сучасній виклик для таких компаній полягає в інноваціях шляхом навчання від усього світу. Серед прикладів таких корпорацій: «Дженерал Електрик» (США), «Нокіа» (Фінляндія), «СТМ Мікроелектронікс» (Франція - Італія), «Шіссейдо» (Японія), «Проктер енд Гембл» (США), «Као» (Японія) та ін. Менеджмент метанаціональних корпорацій доповнюється системою управління знаннями, яка включає три інструменти:

1. Відчуття, яке означає ідентифікацію та оцінку існуючих по всьому світу знань а також нових знань, що з являються у всіх куточках земної кулі.

2. Мобілізація - інтегрування розпилених по всьому світу знань у конструктивні інновації і перетворення їх на ринкові можливості нових продуктів і послуг.

3. Оптимізація – вбудовування створених інновацій всередину цінностей компанії, виробництва маркетингу, поширення ефективності їх використання на глобальному рівні, отримання фінансової віддачі від створених інновацій.

Метанаціональні компанії мають своєрідну структуру та вимоги до персоналу. У такій структурі запроваджується посада головного керуючого по знаннях, якому підпорядковуються:

· інформаційні системи;

· інформаційні інструменти, бібліотеки всіх типів;

· розумова інфраструктура (розвідка, дослідження і розробки, аналітики і т.ін.)

Працівники цього підрозділу мають скоріше нагадувати подорожуючого посла, який особисто долає між культурні бар’єри в куточках можливого створення нових знань, ніж організованого кабінетного фахівця.

Усвідомлюючи особливості діяльності глобальних корпорацій, важливо брати до уваги нові критерії успіху, якими вони дедалі частіше керуються у корпоративному менеджменті. Не принижуючи значення фінансових показників, дослідження одного з провідних фахівців міжнародного менеджменту Р. Кантера довели, що ключового значення набувають три нематеріальних активи; концепції, компетентність, зв'язки [7, с. 263].

Компанії світового класу швидко оновлюють ці активи завдяки своїй підприємливості, більшій схильності до навчання і прагненню до співробітництва. Такі компанії швидко розвиваються у так званих міжнародних містах: Бостон, Майамі, Грінвілл, Спартанберг (США), Сінгапур, Гонконг та ін.

Для поглибленого засвоєння теми можна скористатись моделлю Дж. Коллінза, яка дозволяє перетворити хороші компанії на корпорації світового класу (див. тему 7). Ця модель зображена на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Модель Дж. Коллінза «Від гарного до видатного»

Ця модель включає шість послідовних кроків — від призначення керівників до розвитку технологій, які згуртовані в три групи. Якщо систематично приділяти увагу цим інструментам (маховик), то на певному етапі (після третього кроку) можливе стрімке зростання. Детальніше про зазначену концепцію студент може дізнатися з відомої книги Дж. Коллінза. Тут ми лише наводимо такий новий інструмент глобального менеджменту, як концепція «їжака». Вона пов'язана з вибором стратегії компанії і полягає у трьох колах, що перетинаються, кожне з яких дає відповідь на три простих, але винятково важливих питання. До стратегії включаються лише ті питання, які входять одночасно у всі три кола, тобто до зони взаємного перекриття.

Рис. 14.2. Концепція «їжака»

Автори дослідження під керівництвом Дж. Коллінза дослідили 1435 корпорацій, що перебували у списку «Форчун-500» в період 1965-1995 pp., і дійшли висновку, що 11 з них є видатними, оскільки їх фінансові результати більше ніж втричі перевершили середні по відповідних галузях (табл. 14.4).

Таблиця 14.4

Видатні компанії за результатами дослідження Дж. Коллінза

Назва компанії Бізнес Перевершення, % Період, роки
Аббот Лабораторіз Фармацевтика 3,98 1974-1989
Фанні Мей Іпотечне кредитування 7,56 1984-1999
Джиллетт Галантерейні товари 7,39 1980-1995
Кімберлі Кларк Паперові товари 3,42 1972-1987
Крогер Торгівля продовольством 4,17 1973-1988
Нукор Сталь 5.16 1975-1990
Філіп Морріс Тютюн / Харчування 7,06 1964-1979
Пітні Бовз Комунікації 7,16 1973-1988
Сьоркуіт Сіті Програмні продукти 18,5 1982-1997
Уолгрінс Торгівля медикаментами 7,34 1975-1990
Уелс Фарго Банки 3,99 1983-1998


5709549819365569.html
5709575493782679.html
    PR.RU™