Библиотека

#ifndef _sortmass_H

#define _sortmass_H

#include

#include

#include

//void func_gener(int **Fmatr, int Size, int P1, int P2);

void func_gener(int Fmatr[29][29], int Size, int P1, int P2);

void func_sort(int Fmatr[29][29], int Size);

#endif

Функции

#include "sortmass.h"

using namespace std;

void func_gener(int Fmatr[29][29], int Size, int P1, int P2){

int i, j;

for (i = 0; i < Size; i++)

{

for (j = 0; j < Size; j++)

{

Fmatr[i][j] = (rand() % P1) - P2;

cout << Fmatr[i][j] << " ";

}

cout << endl;

}

}

void func_sort(int Fmatr[29][29], int Size) {

int i, j, stack, fini, cont;

bool k;

cont = 1; fini = 0;

while (cont)

{

cont = 0;

for (i = 0; i < 29; i++)

{

if (i == 28)fini = 1;

else fini = 0;

if (i % 2 == 0)

{

for (j = 0; j<29 - fini; j++)

{

if (j == 28) k = 1;

else k = 0;

if (Fmatr[i][j]>Fmatr[i + k][j + !k])

{

stack = Fmatr[i][j];

Fmatr[i][j] = Fmatr[i + k][j + !k];

Fmatr[i + k][j + !k] = stack;

cont = 1;

}

}

}

else

{

for (j = 28; j >= fini; j--)

{

if (j == 0) k = 1;

else k = 0;

if (Fmatr[i][j] > Fmatr[i + k][j - !k])

{

stack = Fmatr[i][j];

Fmatr[i][j] = Fmatr[i + k][j - !k];

Fmatr[i + k][j - !k] = stack;

cont = 1;

}

}

}

}

}

}

Висновки

Ми вивчили деякі можливості в середовищі Microsoft Visual C++. Такі як:

сортування матриці змійкою за зростанням,сортування парних чисел вектора за зростанням.


5711104043280943.html
5711235099371362.html
    PR.RU™