Окиснення алканів

Основною хімічною властивістю граничних вуглеводнів, що визначають їх використання в якості палива, є реакція горіння. Наприклад:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q.

Q може досягати 50 000 кДж/кг. У разі нестачі кисню замість вуглекислого газу виходить чадний газ чи вугілля (залежно від концентрації кисню). У загальному вигляді реакцію горіння алканів можна записати наступним чином:

СnН2n+2 +(1,5n+0,5)O2 → nCO2 + (n+1)H2O

Каталітичне окиснення. При високих температурах реакцію окиснення важко контролювати, часто застосовують невеликі температури 120-1500С і каталізатори. Як окисники використовуються молекулярний кисень KMnO4, K2Cr2O7 тощо. Продуктами каталітичного окиснення є спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти.

Застосування алканів

1. Метан використовують як паливо у побуті, а також при здійсненні багатьох хімічних процесів; з нього добувають:

• синтез-газ, з якого одержують метанол, метаналь, водень;

• мурашину й оцтову кислоти, синтетичні каучуки;

• сажу, яку використовують для виготовлення гуми, друкарської фарби;

• ацетилен і нітрометан.

2. Пропан і бутан використовують як паливо у вигляді скрапленого газу в балонах, запальничках.

3. Рідкі насичені вуглеводні — основна складова бензину, дизельного палива.

4. Суміш твердих вуглеводнів (парафін) використовують у медицині та побуті (свічки), для виробництва пластмас, мийних засобів.

5. З циклоалканів найбільше практичне значення має циклогексан, який застосовують для синтезу капролактаму, адипінової кислоти та синтетичного волокна.

6. Хлоропохідні метану (СН2Сl2, СНСl3, ССl4) використовують як розчинники. Тетрахлорометан (ССl4) також застосовують для гасіння пожеж.

7. Галогенопохідні етану: хлороетан використовують для місцевого знеболення (анестезії), 1,1-дихлороетан – для хімічного синтезу, а 1,2-дихлоретан – для очищення текстилю як розчинник жирів і для знезараження зерносховищ. Політетрафторетилен, або фторопласт-4 («тефлон» (-C2F4-)n), застосовують у медицині, техніці, побуті.8. Різні галогенопохідні (флуоро-, хлоро- і бромо-) нижчих алканів (загальна технічна назва – фреони, до цієї групи відносять більше 40 речовин) використовують як теплоносії в холодильниках та кондиціонерах.5712920065577763.html
5712983582188315.html
    PR.RU™