Створити допис

Тепер у вашому блозі основні повідомлення можете робити не тільки ви самі, але й ваші друзі, колеги.

Оформлення звіту.

1. Для створення звіту використовуйте програму Microsoft Word

2. Звіт необхідно зберегти у текстовому форматі (із розширенням файлу .rtf)

3. Ім'я звіту - ZvitXX.rtf, де ХХ - номер практичної роботи

4. У самому звіті новині бути зазначені:

· Номер практичної роботи

· Назва практичної роботи Завдання до практичної роботи

· До кожного пункту докладно описано хід виконання завдання і зроблена копія екрану

· Зроблено висновок до практичної роботи і даються відповіді на питання контролю

5. Після виконання завдань практичної роботи відповісти на тестові питання для самоконтролю.

Звіт повинен бути оформлений державною мовою.

Література:[11] c. 24-44

Вірні відповіді на тестові питання для самоконтролю

Тема тесту № п/п
Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів. Дії з об’єктами Windows. a c b b a a с с с в
Форматування символів та абзаців. a a b c b a b c a a
Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів. a b b a c c b c b d
Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах. b b d b d b b b a a
Розробка слайдової презентації. d b c a a a a c a b
Анімація в слайдових презентаціях. c a d d a a a a a c
Створення інформаційного бюлетеня і буклету. b b a d c b b c b c
Електронне листування за допомогою поштового клієнта. b c a a d d a d c d
Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту. Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей. c b b a d a a d a c
Введення й виведення даних, робота зі змінними. a a c d c b c b b a
Складання програм з розгалуженнями.. a b b a a d b a a a
Програмування циклічних обчислень. a c a d b a b a c c
Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Використання формул та функцій в електронних таблицях. b a d c c b c b
Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик. a a b a a b b a b b
Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД. d b c c d b a c b b
Створення запитів за допомогою майстра та в режимі конструктора. c b a d b a d c b b
Розробка й публікація веб-сайту. d c a d a b b c b c

5714493923953994.html
5714574002325090.html
    PR.RU™