Тема 9. Право інтелектуальної власності

Лекція – 6 годин

План лекції

1. Інтелектуальна власність як об’єкт правової охорони.

2. Авторське право:

а) право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір;

б) право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення.

3. Патентне право. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

4. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг:

а) право інтелектуальної власності на комерційне найменування;

б) право інтелектуальної власності на торговельну марку;

в) право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

5. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності:

а) право інтелектуальної власності на наукове відкриття;

б) право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми;

в) право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію;

г) право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин;

д) право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Зміст лекції

Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом.

Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право). Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Співавторство. Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права інтелектуальної власності на твір.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права). Об’єкти суміжних прав.Суб’єкти суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав.

Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. Поняття наукового відкриття. Право на наукове відкриття.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Права суб’єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Правова охорона комерційного найменування. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Торговельна марка. Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Охорона комерційної таємниці органами державної влади. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Самостійна робота – 6 годин

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Обмеження авторського права.

Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону України „Про авторське право і суміжні права” вільне використання твору (без згоди автора або іншої особи, що має авторське право) допускається у певних випадках, але за умови, що вони не завдаватимуть шкоди нормальному використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора. Аналізуючи можливі випадків вільного використання творів, передбачених Законом, можна зробити висновок, що обмеження в Україні прав авторів та осіб, що мають авторське право, не призводять до надмірної шкоди законним інтересам власникам прав, крім можливості вільного відтворення виключно в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеозаписах, без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з виплатою їм винагороди.

2. Процесуальні засади розгляду справ про захист прав інтелектуальної власності.

Потрібно зазначити, що загальні засади захисту права інтелектуальної власності від порушень базуються на тому, що дане право є непорушним. У випадку наявності ознак порушення права інтелектуальної власності, дії, які законом визнаються правомірними, порушеннями права інтелектуальної власності не визнаються. При цьому вина порушника для кваліфікації дій чи бездіяльності як таких, що є порушенням права інтелектуальної власності, значення не має.

3. Становлення законодавства України про право інтелектуальної власності.

Початком становлення українського законодавства про інтелектуальну власність було прийняття закону „Про власність”, в якому праву власності був відведений цілий розділ. Першим спеціальним актом був закон 1993 року „Про охорону прав на рослини”. Загальні засади охорони права громадян на творчу діяльність передбачені в Конституції України. У цивільному кодексі праву інтелектуальної власності присвячена ціла книга.

Семінарське заняття – 8 годин

Питання

1. Поняття та види інтелектуальної власності.

2. Право інтелектуальної власності як вид речового права.

3. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності.

4. Зміст права інтелектуальної власності.

5. Здійснення права інтелектуальної власності.

6. Захист права інтелектуальної власності.

7. Авторське право і суміжні права.

8. Патентне право.

9. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.

10. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності.

Мета заняття: закріпити знання слухачів щодо поняття прав інтелектуальної власності, їх суб’єкти та об’єкти, авторського права і суміжних прав, патентного права, правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг, правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності.

Завдання до самостійної роботи:

До першого семінарського заняття:

1. Письмово:

- скласти схему “Об’єкти права інтелектуальної власності”.

- скласти схему “Форми та способи захисту права інтелектуальної власності ”;

- розв’язати задачу:

Задача № 1

Петров написав роман “Жінки в моєму житті”, видав його на свої кошти тиражем 4000т. примірників. З метою повернення вкладених коштів він весь тираж продав підприємцю Іванову. Через якийсь час він виявив у продажу свій роман в новому виданні, яке видав Іванов, крім того він виявив, що змінено назву на “Місце жінки в моєму житті”. На претензію Петрова про порушення його прав, Іванов повідомив, що оскільки йому продано весь тираж роману то і всі права на перевидання перейшли до нього.

Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК.

1. Який об’єкт права інтелектуальної власності створив Петров?

2. Чи переходить з відчуженням речі в якій втілено об’єкт інтелектуальної власності, право власності на об’єкт інтелектуальної власності?

3. Які права інтелектуальної власності Петрова порушені?

4. Які засоби захисту права інтелектуальної власності в даному випадку можливо застосувати?

Задача № 2

Шекспір виконав замовлення видавництва “Кальварія” про написання ним за гроші п’єси Ромео і Джульєта. Після написання він здав її видавництву, яке опублікувало її під авторством Сидорова, який був головним редактором і власником видавництва, а тому вважав себе власником твору створеного на його замовленням. Шекспір пред’явив претензію видавництву, про порушення його прав, на що, отримав відповідь, що йому виплачено винагороду за роботу, а все, що він створив йому не належить і прав ніяких щодо п’єси він не має.

Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК.

1. Чи переходять за трудовим договором особисті немайнові права творця замовнику?

2. Як розподіляються майнові права на об’єкт інтелектуальної власності створений за замовленням?

3. Які права Шекспіра порушені?

4. Які засоби захисту права інтелектуальної власності в даному випадку можливо застосувати?

Задача № 3


5716252551184355.html
5716323157504355.html
    PR.RU™